Priser

Här nedan finner du priserna och info som gäller för ridskolan.

  • Vi använder oss av ett dataprogram, Xenophon ridskola 4, för att organisera lektioner och ridande.
  • All bet faktureras på eran mail.
  • ALL betalning ska vara fullgjord innan påbörjad ridtermin!

Välkommen att ringa oss på 0302-228 82 (Sigbritt) eller till Pernilla Törnqvist 0709-322126. Det går bra att maila ridskolan@stenkullensrf.se

Medlemsavgift 200 kr
Ridlektion - 45 minuter 170 kr
Knatte - 30 minuter 130 kr
Vuxengrupp Lördag 220 kr
Ridläger (1 vecka) 4 500 kr*
Dagridläger (inkl lunch)  800 kr**100 rabatt på om man går fler dagar
Träningskurs (4-dagar) se kurserna***

BANKGIRO 5296-3121  

 

 Vi har 3 betalnings perioder för att ridavgiften skall bli lagom.